mujib_logo
 
প্রধান কার্যালয়
ঠিকানা
105, Kazi Nazrul Islam Avenue, Kawran Bazar C/A, Dhaka-1215
ফোন নাম্বার
02-41010000-04
ই-মেইল
-
ফ্যাক্স
-
Zonal Marketing Office-Gazipur
ঠিকানা
Bilaspur, Gazipur
ফোন নাম্বার
01951177716, 01630107954, 01952277444
ই-মেইল
man.zmo.gzpr.rmd.gzpr@titasgas.org.bd
ফ্যাক্স
Zonal Marketing Office- Tongi
ঠিকানা
Ashraf Setu Shopping Complex, Ashrafabad, Tongi
ফোন নাম্বার
01717656085, 01712122541, 01710534712, 01951177718
ই-মেইল
man.zmo.tng.rmd.gzpr@titasgas.org.bd
ফ্যাক্স
Zonal Marketing Office- Chandra
ঠিকানা
Polly Bidyut, Chandra
ফোন নাম্বার
01939921264, 01952277452
ই-মেইল
man.zmo.cndr.rmd.gzpr@titasgas.org.bd
ফ্যাক্স
Zonal Marketing Office- Tangail
ঠিকানা
Nagar Jalfoi, Tangail
ফোন নাম্বার
01729693835, 01712229939, 01952277418
ই-মেইল
man.zmo.tgl.rmd.gzpr@titasgas.org.bd
ফ্যাক্স
Zonal Marketing Office- Savar
ঠিকানা
B/17, Jaleswar, Savar
ফোন নাম্বার
01952277590, 01952277423
ই-মেইল
man.zmo.svr.rmd.svr@titasgas.org.bd
ফ্যাক্স
Zonal Marketing Office - Narayanganj
ঠিকানা
36 Chasara, Belur Math, Narayanganj
ফোন নাম্বার
01952277400
ই-মেইল
man.zmo.ngong.rmd.ngong@titasgas.org.bd
ফ্যাক্স
প্রধান কার্যালয়
ঠিকানা
105, Kazi Nazrul Islam Avenue, Kawran Bazar C/A, Dhaka-1215
ফোন নাম্বার
02-41010000-04
ই-মেইল
-
ফ্যাক্স
-
Zonal Marketing Office- Fatullah
ঠিকানা
36 Chasara, Belur Math, Narayanganj
ফোন নাম্বার
01952277437
ই-মেইল
man.zmo.ftla.rmd.ngong@titasgas.org.bd
ফ্যাক্স
Zone Office-1: Rayerbag
ঠিকানা
Donia, Rayerbag, Dhaka
ফোন নাম্বার
Sales(Res) 01952277340, Sales(Com/Ind) 01939921280, Rev.(Res) 01952277470, Rev.(Com/Ind) 01952277330
ই-মেইল
man.mdrev1.comin1@titasgas.org.bd, man.mdrev1.dom1@titasgas.org.bd
ফ্যাক্স
Zone Office-2: Rayerbag
ঠিকানা
Donia, Rayerbag, Dhaka
ফোন নাম্বার
Sales(Res) 01952277398, Sales(Com/Ind) 01952277373, Rev.(Res) 01952277313, Rev.(Com/Ind) 01952277365
ই-মেইল
man.mdrev1.comin2@titasgas.org.bd, man.mdrev1.dom2@titasgas.org.bd
ফ্যাক্স
Zone Office-3: Motijheel
ঠিকানা
11/3, Toyanbi Circular Road, Motijhel C/A, Dhaka-1000
ফোন নাম্বার
Sales(Res) 01952277421, Sales(Com/Ind) 01952277349, Rev.(Res) 01952277465, Rev.(Com/Ind) 01952277467
ই-মেইল
man.mdrev2.comin3@titasgas.org.bd, man.mdrev2.dom3@titasgas.org.bd
ফ্যাক্স
Zone Office-4: Motijheel
ঠিকানা
11/3, Toyanbi Circular Road, Motijhel C/A, Dhaka-1000
ফোন নাম্বার
Sales(Res) 01952277406, Sales(Com/Ind) 01958095204, Rev.(Res) 01952277322, Rev.(Com/Ind) 01952277342
ই-মেইল
man.mdrev2.comin4@titasgas.org.bd, man.mdrev2.dom4@titasgas.org.bd
ফ্যাক্স
Zone Office-6: Motijheel
ঠিকানা
11/3, Toyanbi Circular Road, Motijhel C/A, Dhaka-1000
ফোন নাম্বার
Sales(Res) 01952277414, Sales(Com/Ind) 01952277320, Rev.(Res) 01952277358, Rev.(Com/Ind) 01952277325
ই-মেইল
man.mdrev3.comin6@titasgas.org.bd, man.mdrev3.dom6@titasgas.org.bd
ফ্যাক্স
Zone Office-7: Motijheel
ঠিকানা
11/3, Toyanbi Circular Road, Motijhel C/A, Dhaka-1000
ফোন নাম্বার
Sales(Res) 01952277441, Sales(Com/Ind) 01952277458, Rev.(Res) 01939921206, Rev.(Com/Ind) 01939921076
ই-মেইল
man.mdrev3.dom7@titasgas.org.bd
ফ্যাক্স
Zone Office-10: Dhanmondi
ঠিকানা
Road-13(New), 30 (Old), House-9/Kha, Dhanmondi, Dhaka-1209.
ফোন নাম্বার
Sales(Res) 01952277598, Sales(Com/Ind) 01952277361, Rev.(Res) 01939921122, Rev.(Com/Ind) 01952277388
ই-মেইল
man.mdrev5.comin10@titasgas.org.bd, man.mdrev5.dom10@titasgas.org.bd
ফ্যাক্স
Zone Office-11: Dhanmondi
ঠিকানা
Road-13(New), 30 (Old), House-9/Kha, Dhanmondi, Dhaka-1209.
ফোন নাম্বার
Sales(Res) 01952277408, Sales(Com/Ind) 01952277369, Rev.(Res) 01952277473, Rev.(Com/Ind) 01952277404
ই-মেইল
man.mdrev5.comin11@titasgas.org.bd, man.mdrev5.dom11@titasgas.org.bd
ফ্যাক্স
Zone Office-12: Mirpur
ঠিকানা
Plot-18, Main road no-3, Section-7, Mirpur-11, Dhaka.
ফোন নাম্বার
Sales(Res) 01939921185, Sales(Com/Ind) 01952277429, Rev.(Res) 01952277345, Rev.(Com/Ind) 01939921200
ই-মেইল
man.mdrev6.comin12@titasgas.org.bd, man.mdrev6.dom12@titasgas.org.bd
ফ্যাক্স
Zone Office-13: Mirpur
ঠিকানা
Plot-18, Main road no-3, Section-7, Mirpur-11, Dhaka.
ফোন নাম্বার
Sales(Res) 01952277434, Sales(Com/Ind) 01939921117, Rev.(Res) 01939921220, Rev.(Com/Ind) 01952277500
ই-মেইল
man.mdrev6.comin13@titasgas.org.bd, man.mdrev6.dom13@titasgas.org.bd
ফ্যাক্স
Zonal Marketing Office- Sonargaon
ঠিকানা
Jatramura, Tarabo, Sonargaon
ফোন নাম্বার
01316202454, 01952277383, 01711936138
ই-মেইল
man.zmo.sgaon.rmd.sgaon@titasgas.org.bd
ফ্যাক্স
Zonal Marketing Office- Manikgonj
ঠিকানা
Zagir, Manikganj
ফোন নাম্বার
01952277591, 01952277409
ই-মেইল
man.zmo.mkganj.rmd.svr@titasgas.org.bd
ফ্যাক্স
Zonal Marketing Office- Munshigonj
ঠিকানা
Muktarpur, Munshiganj
ফোন নাম্বার
01952277422
ই-মেইল
man.zmo.mganj.rmd.ngong@titasgas.org.bd
ফ্যাক্স
Zonal Marketing Office- Mymensingh
ঠিকানা
Digharkanda, Mymensingh
ফোন নাম্বার
019399211138
ই-মেইল
man.zmo.mmsn.rmd.br@titasgas.org.bd
ফ্যাক্স
Zonal Marketing Office-Ghorasal
ঠিকানা
Palash Sar Karkhana
ফোন নাম্বার
01952277564
ই-মেইল
man.zmo.nsd.rmd.nsd@titasgas.org.bd
ফ্যাক্স
Zonal Marketing Office- Narsingdi
ঠিকানা
Chinishpur, Narsinghdi
ফোন নাম্বার
01952277378
ই-মেইল
man.zmo.nsd.rmd.nsd@titasgas.org.bd
ফ্যাক্স
Zonal Marketing Office -Bhairab
ঠিকানা
87/1, Bhaurabpur, Bhairab
ফোন নাম্বার
01952277351
ই-মেইল
man.zmo.bhrb.rmd.nsd@titasgas.org.bd
ফ্যাক্স
Zonal Marketing Office- Kishoregonj
ঠিকানা
Bottrish Bus Stand, Kishorgonj
ফোন নাম্বার
01952277337
ই-মেইল
man.zmo.kganj.rmd.br@titasgas.org.bd
ফ্যাক্স
Zonal Marketing Office- Sherpur
ঠিকানা
Nabinagar, Sherpur
ফোন নাম্বার
01939921159
ই-মেইল
man.zmo.shpr.rmd.br@titasgas.org.bd
ফ্যাক্স
Zonal Marketing Office-Jamalpur
ঠিকানা
Belatia, Jamalpur
ফোন নাম্বার
01939921258
ই-মেইল
man.zmo.jpr.rmd.mmsn@titasgas.org.bd
ফ্যাক্স
Zonal Marketing Office- Netrokona
ঠিকানা
Kurpar, Netrokona
ফোন নাম্বার
01952277428, 01711242080
ই-মেইল
man.zmo.ntkn.rmd.br@titasgas.org.bd
ফ্যাক্স
Zonal Marketing Office- Muktagacha
ঠিকানা
Muktagacha
ফোন নাম্বার
01952277551
ই-মেইল
man.zmo.mmsn.rmd.br@titasgas.org.bd
ফ্যাক্স
Zonal Marketing Office- Somvugonj
ঠিকানা
Somvugonj
ফোন নাম্বার
01952277551
ই-মেইল
man.zmo.mmsn.rmd.br@titasgas.org.bd
ফ্যাক্স
Zonal Marketing Office- Valuka
ঠিকানা
283, Gafargaon Road, Valuka
ফোন নাম্বার
01952277394
ই-মেইল
man.zmo.vlk.rmd.br@titasgas.org.bd
ফ্যাক্স
Zonal Marketing Office- Asulia
ঠিকানা
Doctor Palace,3301/7 baipail Model Town Road, Ashuliya
ফোন নাম্বার
01952277423
ই-মেইল
ফ্যাক্স
--
Zone Office-5 : Zinzira
ঠিকানা
Imambari, Zinzira, Keraniganj, Dhaka.
ফোন নাম্বার
01952277389, 01952277433
ই-মেইল
man.mdrev2.zin@titasgas.org.bd
ফ্যাক্স
Zone Office-8: Kuril
ঠিকানা
Zakir Complex, Ka-218, Kuril Chou rasta, Progoti Sharani, Dhaka-1229
ফোন নাম্বার
Sales(Res) 01952277402, Sales(Com/Ind) 01952277350, Rev.(Res) 01952277497, Rev.(Com/Ind) 01939921219
ই-মেইল
man.mdrev4.comin8@titasgas.org.bd, man.mdrev4.dom8@titasgas.org.bd
ফ্যাক্স
Zone Office-9: Kuril
ঠিকানা
Zakir Complex, Ka-218, Kuril Chourasta, Progoti Sharani, Dhaka-1229
ফোন নাম্বার
Sales(Res) 01952277457, Sales(Com/Ind) 01952277454, Rev.(Res) 01952277346, Rev.(Com/Ind) 01952277411
ই-মেইল
man.mdrev4.comin9@titasgas.org.bd, man.mdrev4.dom9@titasgas.org.bd
ফ্যাক্স
Pre-Paid Meter
ঠিকানা
105, Kazi Nazrul Islam Avenue, Kawran Bazar C/A, Dhaka-1215
ফোন নাম্বার
01952277379
ই-মেইল
pd.prepaidmeter@titasgas.org.bd
ফ্যাক্স
Zonal Marketing Office- Meghnaghat
ঠিকানা
Char Ramjan, Meghnaghat, Pirojpur, Sonargaon
ফোন নাম্বার
01952277443
ই-মেইল
mgr.meghna@titasgas.org.bd
ফ্যাক্স